การเลือกใบเลื่อย

วิธีเลือกใบเลื่อยสายพานให้ได้ผลผลิตสูงสุด

  การเลือกใบเลื่อยตามประเภทการใช้งานจะทำให้คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพการตัดให้เหมาะสมกับงานและเพิ่มปริมาณงานตัดได้สูงสุด