การแข่งขัน

คั้นหัวกะทิกับ TDI Challenge

การแข่งขัน TDI (ตัวย่อของ Technology, Design and Innovation) Challenge 2019 การแข่งขันสำคัญประจำปีระดับนักเรียน (มัธยม) ของสมาคมเทคโนโลยีการผลิต (Manufacturing Technologies Association

3Cs: วิธีเป็นเลิศในอุตสาหกรรม Tooling

การแข่งขันในระดับโลกยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ ความยากยิ่งทวีคูณสำหรับ Toolmakers ที่จะสร้างจุดขายให้แตกต่างจากบริษัทอื่นๆ The WBA Tooling Academy Aachen ประเทศเยอรมนี ได้ค้นพบวิธีที่จะทำให้ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์เหนือกว่าและช่วยให้เกิดความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน