การแพทย์แห่งอนาคต

CHOICE MAKERS | ผู้ช่วยแพทย์ระบบอัตโนมัติ การแพทย์แห่งอนาคต [EP.5]

EP.5 ChoiceMakers: ในช่วงเวลาเช่นนี้ บุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลกกำลังทำงานกันอย่างหนัก ด้วยเป้าหมายเดียวคือการช่วยชีวิตคนให้มากที่สุด อุตสาหกรรมทางการแพทย์ก็ต้องตอบโจทย์นี้ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ ๆ ที่อำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์มากยิ่งขึ้น สิ่งที่เคยคาดการณ์ไว้ในอนาคตเมื่อไม่กี่ปีก่อน ทั้งเรื่องของ AI และ หุ่นยนต์ทางการแพทย์กำลังเกิดขึ้นในความจริงในอัตราเร่งที่ฉับไวกว่าที่เราเคยคาดไว้

การแพทย์แห่งอนาคต หุ่นยนต์ AI และการรักษาแบบอัตโนมัติ

จากสถานการณ์ในปัจจุบัน เทคโนโลยีหลากหลายแอปพลิเคชันมากมายกำลังถูกนำมาใช้มากกว่ายุคใดๆ ในวันที่คนอยู่บ้านกันมากขึ้น และมีคนไข้ในโรงพยาบาลมากขึ้น เทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ ก็ถูกผลิตออกมาตอบโจทย์การใช้สอยและอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์มากยิ่งขึ้นเช่นกัน แนวโน้มที่คาดการณ์ไว้ในอนาคตเมื่อไม่กี่ปีก่อนทั้งเรื่องของ AI และ หุ่นยนต์ทางการแพทย์กำลังเกิดขึ้นในอัตราเร่งที่ฉับไวกว่าที่เราเคยคาดไว้