ขวดเป่าขึ้นรูป

ตลาดขวดพลาสติกในยุโรปกำลังขยายตัว

รายงานของ AMI Consulting ระบุว่า แนวโน้มตลาดขวดพลาสติกชนิดเป่าขึ้นรูปในยุโรปเป็นบวก จากปริมาณการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ความต้องการ Added value products (ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม) สูงขึ้น และการใช้วัสดุรีไซเคิลเพิ่มขึ้น