คำศัพท์เทตโนโลยี

ระบบการผลิตแบบอัจฉริยะ: Smart กับ Intelligence ต่างกันอย่างไร

เคยสงสัยกันหรือไม่ ว่าคำศัพท์เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากมายที่เกิดขึ้นในยุคอุตสาหกรรม 4.0 มีที่มาที่ไปอย่างไร ไปจนถึงมีความแตกต่างกันอย่างไร หลายคำอาจทำให้คุณสับสน งงงวย วันนี้ Toolmakers จึงได้นำคำศัพท์เหล่านั้นมาแจกแจงให้ฟัง