งานเจียร

หินเจียร “Three-in-one” จาก Lach Diamant

หินเจียรเพชรและ CBN (cubic boron nitride) แบบ contour-profiled grinding wheel จาก Lach Diamant ถูกนำเสนอว่าเป็น“three-in-one offering” เทคโนโลยีใหม่ของบริษัทเครื่องมือสัญชาติเยอรมัน

4.0 เริ่มได้จริง ๆ มารู้จัก Cubitron™ II นวัตกรรมจากจุดที่เล็กที่สุดโดย 3M

“The difference between something good and something great is attention to detail.”
“ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ดีกับสิ่งที่เยี่ยมยอด คือ ความใส่ใจที่มีต่อรายละเอียด”
Charles R. Swindoll