งานโลหะ

เมื่อผลิตภัณฑ์ล้ำๆ ก็ต้องการเครื่องมือล้ำๆ

Logiq สายการผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Iscar – บริษัทเครื่องมือตัดโลหะข้ามชาติของอิสราเอลซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกลุ่ม IMC ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เกิดขึ้นจากความประสงค์จะจัดการกับความต้องการใช้เครื่องมือในอนาคต โดยคำนึงถึงกระบวนการทั้งแบบอัตโนมัติและแบบดิจิทัล กล่าวได้ว่าเครื่องมือในกลุ่ม Logiq คือ logical step หรือการพัฒนาอย่างมีตตรรกะซึ่งนำไปสู่การผลิตที่ดีที่สุด