นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ

4 นิคมอุตสาหกรรมรับรางวัลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Industrial Town Award)

เมื่อเร็วๆ นี้ นิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง พัฒนาโดย บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ นิคมฯ ดับบลิวเอชเอ