ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์ติด Tags: เทคโนโลยี RFID จากสมรภูมิรบสู่เส้นทางการค้า

ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ผู้บุกเบิกเทคโนโลยีนี้ใช้มันในเครื่องบินทหารของอังกฤษในสงครามโลกครั้งที่สอง เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างเครื่องบินอังกฤษและเครื่องบินที่ไม่ใช่อังกฤษโดยอัตโนมัติ เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนกับเครื่องบินข้าศึก