ปารีส4.0

ปารีสงัดกลยุทธ์สู้ Alibaba ในสนาม ‘Be 4.0’: แข่งอย่างไรใน Industry IV

ยุโรปจะสามารถแข่งขันในสนามแข่งขันระดับโลกสำหรับ Industry 4.0 ได้อย่างไร จากความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทอเมริกันและจากฟากเอเชียที่มีจีนเป็นยักษ์ใหญ่ ฝรั่งเศสจึงงัดกลยุทธ์ด้วยการแสวงหาความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกันเพื่อสู้กับทุนมหาศาลอย่าง Alibaba