ผู้ผลิตเครื่องจักร

Tech Focus: Cutting Tools | เมื่อผู้ผลิตเครื่องจักรกับผู้ผลิตเครื่องมือร่วมมือกัน

ด้วยปริมาณ (ชิ้นงานและเครื่องมือ) ที่มากมายมหาศาล คุณสมบัติของทั้งเครื่องจักรกล (machine tool) และเครื่องมือ (tool) นั้นต้องมีเหมาะสมซึ่งกันและกัน รวมถึงกระบวนการผลิตที่เลือกด้วย