พรรคเพื่อไทย

สุดารัตน์ตอกย้ำ ‘กิโยตินกฎหมาย’ ปัญหาท้าทายอุตสาหกรรมไทย เลือกตั้ง ‘62

ทิศทางอุตสาหกรรมไทย 2025: Shaping Thai Industry 2025 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์เลือกตั้งพรรคเพื่อไทย (พท.) เป็นผู้หญิง 1 ใน 6 คน