พลังงานทดแทน

โครงการนำร่องไฮโดรเจน “สีเขียว” (CO2-NEUTRAL (“GREEN”) HYDROGEN) เริ่มต้นที่ยุโรป

โครงการนำร่องไฮโดรเจน “สีเขียว” ถูกจัดตั้งขึ้นในพื้นที่ของบริษัทผู้ผลิตเหล็ก voestalpine ที่เมือง Linz ประเทศออสเตรีย โดยมีศักยภาพในการผลิตพลังงานมากถึง 6 ล้านเมกะวัตต์และสามารถสร้างไฮโดรเจน “สีเขียว” ได้ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่สุดของเทคโนโลยีนี้ในปัจจุบัน

อนาคตของพลังงานจากไฮโดรเจน | “The World is Ready for Hydrogen”

ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำจากสมาคมฟรอนโฮเฟอร์ (Fraunhofer Society) องค์กรวิจัยของประเทศเยอรมนีได้ทำการสรุปสถานะปัจจุบันและการพัฒนาในอนาคตเกี่ยวกับการใช้งานพลังงานระบบ ‘ไฮโดรเจน’ ของภาคต่างๆ ในการพูดคุยของผู้เชี่ยวชาญในช่วง Hannover Messe Digital Days

Choice Makers | พลังงาน “ลม” ขับเคลื่อนยานยนต์ได้อย่างไร [EP.7]

พลังงาน “ลม” ขับเคลื่อนยานยนต์ได้อย่างไร ChoiceMakers ใน EP. นี้ ธาตุที่เราจะมาพูดถึงก็คือ ‘ธาตุลม’ ที่ถูกนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังงานยุคใหม่

Choice Makers | เมื่อน้ำมันกำลังจะหมดลง เราจะใช้อะไรผลิตพลังงาน(ทดแทน) [EP.6]

มาถีง EP.6 กันแล้วสำหรับ Choice Makers สื่อสร้างสรรค์ในเรื่องใกล้ตัวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน EP. นี้ เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของ ‘พลังงานทดแทน’ เรื่องเล่าที่ดูเหมิอนจะไกลตัว แต่ความจริงคือ พลังงานชนิดนี้กำลังขยับเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์มากขึ้นเรื่อย ๆ

พลังงานจากเส้นอุด้ง

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศที่เจริญแล้วอย่างญี่ปุ่นซึ่งเต็มไปด้วยวัตถุเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมากมายที่มาช่วยแก้ปัญหายากๆ มากมายให้กับมนุษย์จนมีชีวิตแสนสะดวกสบายทุกวันนี้ กลับเป็นปัญหาง่ายๆ คือ “การทิ้งอาหาร” ซึ่งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ระบุว่า แต่ละปีแดนปลาดิบมีอาหารเหลือทิ้งถึง 20 ล้านตันต่อวัน!!  และเพียงแค่โตเกียวเมืองเดียวก็มีขยะเหลือทิ้งถึง 6,000 ตันต่อวัน