พลังงานสีเขียว

เริ่มแล้วการลงทุนพลังงานไฮโดรเจนสีเขียวในยุโรป

มีการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญมากมายหลายสายว่า ในอนาคตไฮโดรเจนสีเขียวอาจกลายเป็นเสาหลักสำคัญของอุตสาหกรรมพลังงาน แต่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อจะต้องมีการผลิตในปริมาณมากในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ในไม่ช้าไม่นานนี้

อนาคตของพลังงานจากไฮโดรเจน | “The World is Ready for Hydrogen”

ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำจากสมาคมฟรอนโฮเฟอร์ (Fraunhofer Society) องค์กรวิจัยของประเทศเยอรมนีได้ทำการสรุปสถานะปัจจุบันและการพัฒนาในอนาคตเกี่ยวกับการใช้งานพลังงานระบบ ‘ไฮโดรเจน’ ของภาคต่างๆ ในการพูดคุยของผู้เชี่ยวชาญในช่วง Hannover Messe Digital Days