พลังงาน

อนาคตของพลังงาน – เทคโนโลยีการเก็บสะสมพลังงานและแบตเตอรี่ ไปถึงไหนกันแล้ว?

ต้องใช้เวลานานถึง 40 ปีกว่าจะได้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอย่างที่ใช้กันอยู่ปัจจุบัน จนเมื่อเทคโนโลยีมาถึงขั้นนี้ เราไม่มีเวลาถึง 40 ปีในการก้าวไปสู่ขั้นต่อไป แต่เราต้องทำให้ได้ใน 10 ปี! มาทำความรู้จักแบตเตอรี่และเทคโนโลยีการเก็บสะสมพลังงานขนาดใหญ่ที่เหมาะสำหรับใช้งานในสเกลใหญ่ๆ อย่างอุตสาหกรรม  ความพยายามที่จะยกระดับการผลิตกระแสไฟฟ้าและโครงข่ายระบบไฟฟ้า หรือ electrical

พลังงานจากเส้นอุด้ง

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศที่เจริญแล้วอย่างญี่ปุ่นซึ่งเต็มไปด้วยวัตถุเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมากมายที่มาช่วยแก้ปัญหายากๆ มากมายให้กับมนุษย์จนมีชีวิตแสนสะดวกสบายทุกวันนี้ กลับเป็นปัญหาง่ายๆ คือ “การทิ้งอาหาร” ซึ่งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ระบุว่า แต่ละปีแดนปลาดิบมีอาหารเหลือทิ้งถึง 20 ล้านตันต่อวัน!!  และเพียงแค่โตเกียวเมืองเดียวก็มีขยะเหลือทิ้งถึง 6,000 ตันต่อวัน