ภาคการผลิต

China Market Insider: “China is back in the black” การกลับมาของจีน

นักวิเคราะห์ที่จับตาดูจีนมาอย่างยาวนานกล่าวเหมือนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่า ประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ยักษ์ใหญ่เบอร์ 1 ของโลกอย่างจีน เศรษฐกิจจะกลับมาเติบโตอีกครั้งอย่างรวดเร็ว ทั้งที่เพิ่งจะผ่านมรสุมลูกใหญ่จากโควิด-19 ไปได้เพียงไม่นาน จากการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของภาคการผลิตและวิศวกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เหตุผลสำคัญสองประการของการกลับมา

“Job Retention Scheme” มาตรการรักษาการจ้างงานในภาคการผลิต

มาตรการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากวิกฤตกาลโควิด-19 ของรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เกิดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือกิจการที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมีเป้าหมายหนึ่งก็คือ การพยายามลดจำนวนผู้ตกงานจากวิกฤตนี้ให้มีจำนวนน้อยที่สุด 

‘Industry 4.0: Implement it!’ / ‘อุตสาหกรรม 4.0: ใช้มัน!’

คำว่า Industry 4.0 ถูกนำมาใช้ทั่วทั้งภาคการผลิตตั้งแต่ปี 2011 กล่าวอีกแบบก็คือ สิ่งที่เรียกว่า ‘การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4’ ก็คือวิธีการสร้างผลกำไรให้กับบริษัทผู้ผลิตต่างๆ ผ่านเครือข่ายแบบดิจิทัลนั่นเอง