มาตรวิทยาแบบออพติคอลสามมิติ

Plastics knowledge day 2019

อุตสาหกรรมพลาสติกคือโลกที่อยู่ใกล้ตัวเรา แต่จะมีใครรู้ว่าวายร้ายต่อสิ่งแวดล้อม (ในการรับรู้ทั่วไป) ใช้เทคโนโลยีอะไรในการพัฒนาภาพลักษณ์ทั้งบวกและลบของมัน บางคำตอบต้องเดินไปหาคำถามเอง ในงานที่บอกเล่าเรื่องราวและความรู้เกี่ยวกับพลาสติกอย่างถึงแก่น ด้วยความเข้าถึงและเข้าใจโลกของพลาสติกโดยแท้ ที่เยอรมนี