มาตรวิทยา

SuperSource: ZEISS BOSELLO เครื่อง X-Ray ตรวจสอบชิ้นงานโดยไม่ทำลายพื้นผิว!

SuperSource ขอแนะนำให้รู้จักกับ ZEISS BOSELLO เครื่องตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานโดยใช้รังสี X ที่มองเห็นข้างในชิ้นงานได้โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นงาน

Atos 5 ไว แม่นยำ คุณภาพ

GOM ผู้เชี่ยวชาญด้าน Industrial 3D ร่วมกับมาตรวิทยา (metrology), 3D computed tomography และการทดสอบ 3D จากเยอรมนีให้บริการเครื่องจักรและระบบ 3D digitization ทั้งแบบอัตโนมัติและแมนนวล