ระบบทางวิ่งร้อน

พลาสติกในวิถีทางการแพทย์: Plastics in the service of medicine

พลาสติกมีนวัตกรรมและวิถีทางของมันในทางที่เป็นคุณูปการต่อชีวิตของมนุษย์อย่างไม่อาจปฏิเสธได้ อยู่ที่เราใช้มันอย่างไร ในวิถีทางเช่นไรต่างหาก – Toolmakers.co Formenbau Glittenberg เป็นผู้ซัพพลายเครื่องฉีดพลาสติกติดตั้งพร้อมกับระบบทางวิ่งร้อน หรือ hot runner system โดย Witosa สำหรับผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ต้องการคุณภาพสูงสุดของ

กระชับความแม่นยำในพื้นที่จำกัด

มีความบางและกะทัดรัดมาก และสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ manifold ได้เป็นอย่างดี คำบรรยายคุณลักษณะสำคัญจากรายละเอียดของหัวฉีดรุ่น Slim DF 8 จาก Incoe ผู้ผลิตระบบ hot runner ที่นำเสนอในปี 2018