ระบบที่ขับเคลื่อนด้วยสายพาน

BELT-DRIVEN: ระบบขับเคลื่อนด้วยสายพาน ประวัติศาสตร์ของโลกสองล้อ (Urban Bikes from Berlin)

ในขณะที่อุตสาหกรรมรถยนต์มีนวัตกรรมมากมายนำไปสู่ยานยนต์อัจฉริยะ ยานยนต์ไฟฟ้า ไปจนถึงยานยนต์ไร้คนขับ ที่ต่างก็เสาะแสวงหาหนทางในการประหยัดพลังงานมาสู่โลกของการสัญจร ในกระแสของเทรนด์ Smart Mobility โลกกลไกของยานพาหนะสองล้อก็มีนวัตกรรมล้ำ ๆ ไม่น้อยหน้าไปกว่ากัน Toolmakers ได้ติดตามเทคโนโลยีในประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของสองล้อจากเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนีมาฝากกันค่ะ