ระบบท่อน้ำทิ้ง

เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยวที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย

ความต้องการท่อโพลีโอเลฟิน (polyolefin pipes – PO) ในอุตสาหกรรมทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลที่ยอดเยี่ยม ทำให้ PO มีประสิทธิภาพเหนือกว่าวัสดุอื่น ๆ