ระบบปลดชิ้นงาน

Demoulding made easy | ระบบปลดชิ้นงานแบบง่ายและประหยัด

Meusburger นำเสนอ E 3270 – inclined ejection unit – ส่วนปลดชิ้นงานที่มีความโค้งสำหรับการถอดแม่พิมพ์ (demoulding) อย่างง่าย อีกทางเลือกที่คุ้มค่าและพร้อมใช้งาน สำหรับระบบปลดชิ้นงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน