ระบบอัตโนมัติเต็มสูบ

การจัดงานแถลงข่าวเผยมาตรการใหม่ปีงบประมาณ 62 เดินหน้าสนับสนุนการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเต็มสูบ

มีการจัดงานแถลงข่าวเผยมาตรการใหม่ปีงบประมาณ 62 เดินหน้าสนับสนุนการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเต็มสูบ พร้อมพบ Robotics Cluster Pavilion ครั้งที่ 2 ที่อาคารสานักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย ดร. ณัฐพล รังสิตพล