วัสดุทดแทน

Friendly Materials: “การทำความเข้าใจสิ่งเก่า เพื่อนำพาไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีขึ้น”

บ้านใหม่ที่สร้างจากวัสดุดั้งเดิมจากไม้ หิน อิฐ ดิน นั้นงดงามน่าหลงใหล แต่บ้านใหม่ที่สร้างจากวัสดุยุคใหม่ที่ลอกเลียน-เสมือนวัสดุตามธรรมชาติเพื่อรักษาธรรมชาติก็กำลังเป็นแนวโน้มสำคัญของการสร้างบ้าน-จัดสวนยุคใหม่และในอนาคต ท้าทายให้คิดและทำ งานออกแบบวัสดุเสมือนธรรมชาติให้ความรู้สึกสมาร์ท ดูล้ำสมัยเหมือนอยู่ในอนาคต ส่วนหนึ่งเพราะมันเกิดจากแนวคิดสำคัญเพื่อลดการเผาผลาญทรัพยากรในธรรมชาตินั่นเอง แต่การผลิตวัสดุเสมือนธรรมชาติ ไม่ได้เกิดขึ้นโดยง่าย หากต้องอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิตมาช่วยมากมาย งานนี้ Toolmakers

เทรนด์วัสดุทดแทน (Circular Supplies) กับงานออกแบบ

วัสดุทดแทน (Circular Supplies) ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน  (Circular Economy) และกำลังสั่นสะเทือนตลาดวัสดุทั่วโลก ด้วยการนำเทคโนโลยีด้านโครงสร้างทางชีวภาพ (Biological Technologies) เช่น Bio-Energy หรือ Bio-Based Materials