วัสดุรีไซเคิล

5 กฏทองการใช้วัสดุรีไซเคิล

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ — ผู้แปรรูปพลาสติกกำลังเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงเพื่อปริมาณวัสดุรีไซเคิลคุณภาพสูงที่เพียงพอ ไม่ใช่แค่การจัดซื้อที่เป็นสิ่งท้าทายสำหรับผู้ผลิต; การแปรรูปวัสดุรีไซเคิลก็ยังเรียกหาความเชี่ยวชาญเชิงลึก เพื่อให้การประยุกต์ใช้ประสบผลสำเร็จ ผู้แปรรูปพลาสติกควรทำตามกฎทองห้าข้อดังต่อไปนี้ กฎที่ 1: ปกป้องแหล่งที่ดีที่สุดไว้ให้มั่นคง  ในสหภาพยุโรป เกือบ 23 เปอร์เซ็นต์ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะต้องรีไซเคิลได้ ตามแผนปฏิบัติการเศรษฐกิจหมุนเวียนของอียู