วัสดุสารสนเทศ

วัสดุสารสนเทศจะปฏิวัติตลาดการพิมพ์สามมิติ หรือไม่?

วัสดุสารสนเทศ (Materials informatics) เป็นหนึ่งในส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดของวัสดุศาสตร์ การพิมพ์สามมิติได้แสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนสำหรับการใช้วัสดุสารสนเทศและได้สร้างผลลัพธ์ที่มีความหวังบ้างแล้ว