วิศวกรรมแห่งชาติ 2561

วิศวกรรมแห่งชาติ 2561: Engineering for Society: Smart Engineering, Smart Life, Smart Nation

“วิศวกรรมแห่งชาติ 2561” (National Engineering 2018) งานสัมมนาวิชาการด้านวิศวกรรมและงานแสดงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี นวัตกรรม และวิศวกรรม ภายใต้แนวคิด Engineering for Society: Smart Engineering, Smart