ศูนย์กลางทางการแพทย์ในภูมิภาค

มาเลย์บุกตลาดยุโรป เล็งเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในอาเซียน

บทความชิ้นหนึ่งของเว็บไซต์ ETMM เกริ่นเปิดเรื่องในบทความชิ้นหนึ่งว่า Island State ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องการขยายโปรไฟล์ของตนเองนอกเหนือจากแค่เพียงเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์ไปสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์ในระดับภูมิภาคสำหรับอุตสาหกรรมและดึงดูดบริษัทต่างชาติเข้ามาร่วมในการผลิต