สถาบันนวัตกรรมการผลิตและการออกแบบดิจิทัล

จากเครื่องเล่นแผ่นเสียงสู่สมาร์ทโฟน

สถาบันนวัตกรรมการผลิตและการออกแบบดิจิทัล (Digital Manufacturing and Design Innovation Institute : DMDII) ประกาศว่า กระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาได้มอบเงินทุน 10 ล้านเหรียญสหรัฐในปีนี้และให้คำมั่นอีกอย่างน้อย 20 ล้านเหรียญสหรัฐในอีกห้าปีข้างหน้าเพื่อขับเคลื่อนอนาคตดิจิทัลของการผลิต