สายการผลิต

Smart Machine Tools ในการผลิต iPhone 11 Pro by Apple

เป็น VDO present กระบวนการผลิตพร้อมโชว์คุณสมบัติของ iPhone 11 Pro by Apple ที่ ToolMakers อยากนำมานำเสนอในความล้ำและทรงคุณค่าในการใช้ Machine Tools ระดับ

YASKAWA i3-Mechatronics สนับสนุนการปรับปรุงสายการผลิตและนโยบายประเทศไทย 4.0

ยาสกาว่าพร้อมนำเสนอ i3-Mechatronics ที่งาน ROBOT X at METALEX บริษัทยาสกาว่า อิเล็คทริก (ประเทศไทย) จำกัด โดยการนำของประธานและซีอีโอ คุณเซโกะ ยามาดะ พร้อมจะสนับสนุนการปรับปรุงสายการผลิตและนโยบายประเทศไทย