สู้โควิดด้วยเทคโนโลยี

ชาวจีนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการใช้ชีวิตท่ามกลางการระบาดของไวรัสโควิด-19

กรณีศึกษาของจีน: ชาวจีนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงาน เรียนรู้ และใช้ชีวิตท่ามกลางการระบาดของไวรัสโควิด-19 และฝ่าฟันวิกฤตในช่วงที่ยากลำบากที่สุดไปได้อย่างไร?