หุ่นยนต์ผู้ช่วยผ่าตัด

CHOICE MAKERS | ผู้ช่วยแพทย์ระบบอัตโนมัติ การแพทย์แห่งอนาคต [EP.5]

EP.5 ChoiceMakers: ในช่วงเวลาเช่นนี้ บุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลกกำลังทำงานกันอย่างหนัก ด้วยเป้าหมายเดียวคือการช่วยชีวิตคนให้มากที่สุด อุตสาหกรรมทางการแพทย์ก็ต้องตอบโจทย์นี้ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ ๆ ที่อำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์มากยิ่งขึ้น สิ่งที่เคยคาดการณ์ไว้ในอนาคตเมื่อไม่กี่ปีก่อน ทั้งเรื่องของ AI และ หุ่นยนต์ทางการแพทย์กำลังเกิดขึ้นในความจริงในอัตราเร่งที่ฉับไวกว่าที่เราเคยคาดไว้