อัตราดอกเบี้ย

แบงค์ชาติปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ 7 ปีเป็น 1.75%

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ครั้งที่ 8/2561 ธนาคารแห่งประเทศไทย นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุม กนง. ในวันที่ 19 ธันวาคม