อิเล็กโทรลิซิส

เริ่มแล้วการลงทุนพลังงานไฮโดรเจนสีเขียวในยุโรป

มีการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญมากมายหลายสายว่า ในอนาคตไฮโดรเจนสีเขียวอาจกลายเป็นเสาหลักสำคัญของอุตสาหกรรมพลังงาน แต่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อจะต้องมีการผลิตในปริมาณมากในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งอาจมีความเป็นไปได้ในไม่ช้าไม่นานนี้