อุตสาหกรรมด้านสาธารณสุขและการแพทย์

ไฮบริดคลาวด์ขององค์กรสาธารณสุขและการแพทย์ คือ ความปลอดภัยและการทำตามกฎระเบียบ

รายงานดัชนีการใช้คลาวระดับองค์กรของนูทานิคซ์เผยให้เห็นว่า องค์กรในอุตสาหกรรมด้านสาธารณสุขและการแพทย์มีแผนใช้ไฮบริดคลาวด์เพิ่มขึ้น เพื่อตอบรับความต้องการด้านความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย และเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามกฎระเบียบ