อุตสาหกรรมทางการแพทย์

Tech Focus | Laser Marking และ ‘การตรวจสอบย้อนกลับได้’ ในอุตสาหกรรมการแพทย์

หน่วยงานด้านการแพทย์ได้ดำเนินการตามกระบวนตรวจสอบย้อนกลับได้ หรือ Traceability process หลายขั้นตอนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาภายใต้มาตรฐานหลายประการ เพื่อนำมารับรองความน่าเชื่อถือของชิ้นส่วนประกอบทางการแพทย์ต่างๆ

CHOICE MAKERS | ผู้ช่วยแพทย์ระบบอัตโนมัติ การแพทย์แห่งอนาคต [EP.5]

EP.5 ChoiceMakers: ในช่วงเวลาเช่นนี้ บุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลกกำลังทำงานกันอย่างหนัก ด้วยเป้าหมายเดียวคือการช่วยชีวิตคนให้มากที่สุด อุตสาหกรรมทางการแพทย์ก็ต้องตอบโจทย์นี้ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ ๆ ที่อำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์มากยิ่งขึ้น สิ่งที่เคยคาดการณ์ไว้ในอนาคตเมื่อไม่กี่ปีก่อน ทั้งเรื่องของ AI และ หุ่นยนต์ทางการแพทย์กำลังเกิดขึ้นในความจริงในอัตราเร่งที่ฉับไวกว่าที่เราเคยคาดไว้

มาเลย์บุกตลาดยุโรป เล็งเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในอาเซียน

บทความชิ้นหนึ่งของเว็บไซต์ ETMM เกริ่นเปิดเรื่องในบทความชิ้นหนึ่งว่า Island State ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องการขยายโปรไฟล์ของตนเองนอกเหนือจากแค่เพียงเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์ไปสู่ศูนย์กลางทางการแพทย์ในระดับภูมิภาคสำหรับอุตสาหกรรมและดึงดูดบริษัทต่างชาติเข้ามาร่วมในการผลิต