อุตสาหกรรมเยอรมัน

ผู้ผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์เยอรมันต้องโปรเรื่องบริหารการเงิน!

เพื่อให้มั่นใจในความสามารถในการแข่งขันของบริษัทเยอรมันในกลุ่มผู้ผลิตเครื่องมือ กระสวน (pattern) และแม่พิมพ์ (mold) MARKTSPIEGEL WERKZEUGBAU ได้ทำการสำรวจเปรียบเทียบบริษัทต่าง ๆ แบบไม่ระบุชื่อทั่วทั้งอุตสาหกรรม เริ่มตั้งแต่ปี 2019 โดยมีเป้าหมายเพื่อให้องค์กรดีขึ้นอย่างเป็นระบบ ครบด้วยความรู้ในเชิงอุตสาหกรรม โดยในบทความนี้จะนำเสนอรายงานตัวเลขสำคัญในเดือนกุมภาพันธ์

การโจมตีมูลค่า 43,000 ล้านยูโร

การก่อวินาศกรรม การโจรกรรมข้อมูลและการจารกรรมทำให้อุตสาหกรรมเยอรมันขาดทุนประมาณ 43.4 พันล้านยูโรในช่วงสองปีที่ผ่านมา เจ็ดในสิบบริษัทอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 68 เป็นเหยื่อของการโจมตีดังกล่าวในช่วงเวลานี้ อีกหนึ่งในห้าบริษัท คิดเป็นร้อยละ 19 สงสัยว่ากำลังถูกกระทำการดังกล่าว