เครื่องพับอัจฉริยะ

เครื่องพับอัจฉริยะ HACO NEW PRESSMASTER

เครื่องพับอัจฉริยะ พับเสร็จก่อนพับจริง Press HACO Bend 3D คือซอฟต์แวร์จัดการงานพับที่ทั้งเร็วและฉลาดสุด ๆ เพียงแค่ป้อนไฟล์งาน 2D หรือ 3D เข้าไป ระบบจะเลือก Toolings