เครื่องวัด 3 มิติ

Atos 5 ไว แม่นยำ คุณภาพ

GOM ผู้เชี่ยวชาญด้าน Industrial 3D ร่วมกับมาตรวิทยา (metrology), 3D computed tomography และการทดสอบ 3D จากเยอรมนีให้บริการเครื่องจักรและระบบ 3D digitization ทั้งแบบอัตโนมัติและแมนนวล

เครื่องวัด 3 มิติ CRYSTA-Apex S 700 Series ที่รับประกันความเที่ยงตรงได้มากกว่า 2 เท่า

เครื่องวัด 3 มิติที่รับประกันความเที่ยงตรงได้มากกว่า 2 เท่า CRYSTA-Apex S 700 Series เครื่องวัดขนาด 3 มิติ แบบ CNC จาก