เครื่องวัด

เครื่องวัดผิวความหยาบและความระนาบชิ้นงานแบบสามมิติ Ametek Zygo Non-contact 3D Profiler จากเยอรมนี

เครื่องวัดความละเอียดสูงระดับนาโน เครื่องวัดผิวความหยาบและความระนาบชิ้นงานแบบสามมิติ Ametek Zygo Non-contact 3D Profiler จากเยอรมนีใช้แสงเลเซอร์ interferometer ที่เป็น LED สีขาวความละเอียดสูงระดับนาโน อัดแน่นด้วยคุณสมบัติพิเศษเพื่อความแม่นยำที่สุด อาทิ Surface