เครื่องเจียระไนกลม

ShapeSmart ® NP3+ เครื่องเจียระไนกลมรุ่นใหม่ ความแม่นยำสูง

เครื่อง ShapeSmart®NP3+ ใหม่ คือเครื่องเจียระไนกลมรุ่นใหม่ ความแม่นยำสูงซึ่งได้รับการออกแบบให้เหมาะสมทั้งด้านการยศาสตร์และเทคนิคเพื่อมอบคุณค่าที่คู่ควรกับคุณภาพ ราคาและประสิทธิภาพแก่ผู้ผลิต