เหล็กกล้า

สงครามยูเครนทำให้เกิดการขาดแคลนเหล็กกล้าทั่วโลก

สงครามในยูเครนมีผลที่ตามมาสำหรับรัสเซีย แต่ประเทศนี้ยังผลิตเหล็กกล้าจำนวนมากสำหรับตลาดโลก สิ่งนี้อาจเป็นโอกาสสำหรับประเทศจีนและอินเดีย