แม่พิมพ์แบบฉีด

การผลิตแบบเติมวัสดุเหมาะสำหรับเครื่องมืองานเย็นหรือไม่?

ประเทศสวีเดน — การผลิตโลหะแบบเติมเนื้อวัสดุกลายเป็นเทคโนโลยีที่ได้ก่อรากฐานที่มั่นคงอย่างรวดเร็วเพื่อการทำเครื่องมือสำหรับแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก แล้วภาคของเครื่องมืองานเย็นล่ะ มีตลาดสำหรับการผลิตแบบเติมวัสดุเพื่อแอปพลิเคชันเหล่านี้เช่นกันหรือไม่?