โลกยุคดิจิทัล

สัมมนา “Japanese Management Style” ในหัวข้อ “การบริหารแบบ Japanese Spirit ในโลกยุคดิจิทัล”

โลกยุคดิจิทัลจะมีผลต่อการบริหารบริษัทสไตล์ญี่ปุ่นหรือไม่ ใครที่ทำงานกับบริษัทหรือคนญี่ปุ่นต้องห้ามพลาดสัมมนา “Japanese Management Style” ในหัวข้อ “การบริหารแบบ Japanese Spirit ในโลกยุคดิจิทัล” วันที่ 24 พฤศจิกายน ห้อง MR210