ไทยแลนด์ 4.0

ยกระดับความปลอดภัยด้านอัตลักษณ์ของพลเมืองไทยด้วยหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์สุดล้ำ

ที่มาของหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการต่างประเทศของไทยทำสัญญากับกลุ่ม DGM Consortium ซึ่งประกอบด้วย Gemalto บริษัทในเครือ Thales Group ให้จัดหาหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ 15 ล้านเล่มให้กับพลเมืองชาวไทย ภายในระยะเวลาเจ็ดปีนับจากนี้ สัญญาฉบับนี้เป็นหนึ่งในโครงการจัดทำหนังสือเดินทางที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มบริษัท Thales ทั่วโลก และสนับสนุนกระทรวงการต่างประเทศของไทยในการพัฒนาเอกสารเดินทางเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความปลอดภัยสูงให้กับพลเมืองชาวไทย การนำมาตรฐานด้านเทคโนโยีที่สูงขึ้นและความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคมาสู่ประเทศไทยของ Thales สอดคล้อง กับนโยบาย ‘ไทยแลนด์ 4.0’ ของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ระบบเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่า และขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ปี 2561 รัฐบาลไทยได้ประกาศใช้นโยบาย ‘ประเทศไทย ๔.๐‘ หรือ ‘ไทยแลนด์ 4.0′ พร้อมวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศไทยสู่ระบบเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่า ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและ ความคิดสร้างสรรค์

New S-curve: อุตสาหกรรมแห่งอนาคตกับ 4 สิ่งที่ต้องมี

เพราะการกำหนดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่เรียกว่า Thailand 4.0 รัฐบาลจึงได้กำหนด 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ S-Curve Industry  ขึ้นมา 5 แรกคือ First S-Curve แล้วก็อีก 5

Interview: ชีวิต Disrupt ของ The Disruptor

ช่วงเวลาสำคัญของโลกและของเราที่กำลังเปลี่ยนผ่าน-พลิกผันไปสู่การเรียนรู้และการเพิ่มประสิทธิภาพใหม่ๆ ให้กับการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการ Upskilling หรือ Reskilling ที่กล่าวกันว่าเป็นหัวใจสำคัญในยุค AI วันนี้เรากำลังมีตำแหน่งงานใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย เพื่อมารองรับการเพิ่มประสิทธิภาพ-ศักยภาพของมนุษย์หรือแรงงงานที่มีอยู่ให้ไปถึงขีดสุด หนึ่งในตำแหน่งสำคัญเหล่านั้นก็คือตำแหน่ง Disruptor แล้วมันคือตำแหน่งที่ทำหน้าที่อะไร วันนี้เราไปทำความรู้จัก

METALEX ประกาศต้อนรับเยอรมนี “Partner Country” ร่วมเดินหน้าไทยแลนด์ 4.0

METALEX ประกาศพันธมิตรกับสมาคมผู้ผลิตเครื่องมือเครื่องจักรเยอรมัน ร่วมงานแสดงนำเทคโนโลยีและโซลูชั่นขั้นสูงในงาน METALEX ปี 2019 ในฐานะ Partner Country มุ่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการผลิตอุตสาหกรรมเป้าหมายไทย 10 new S-curve การผลิตตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีหุ่นยนต์นำทางนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ผู้เขียน: ซาการิ คูอิกกะ ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยูนิเวอร์ซัล โรบอทส์ ประเทศไทยมีบทบาทสำคัญมากในห่วงโซ่อุปทานระดับโลก นับตั้งแต่อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าไปจนถึงอุตสาหกรรมรถยนต์และอาหาร นับเป็นผู้นำของโลกในด้านการผลิตแผงวงจรรวม สารกึ่งตัวนำ (เซมิคอนดักเตอร์) และฮาร์ดไดรฟ์และยังถือเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่เป็นอันดับที่ 12 ของโลก