็Human Evolution

3D Printing การปฏิวัติที่นำไปสู่วิวัฒนาการ

บทความนี้ Toolmakers ขอนำเรื่องใกล้ตัวเกี่ยวกับเทคโนโลยี 3D printing ซึ่งกำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆ มาเล่าถึงอีกครั้ง เกี่ยวกับบทบาทในการมอบชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วย ด้วยการเรียนรู้ ว่าโมเดลที่ถูกต้องสามารถนำไปสู่การรักษาที่ดีขึ้นสำหรับผู้ป่วยได้อย่างไร และหวังว่าจะช่วยให้ผู้ป่วยที่ต้องปลูกถ่ายอวัยวะบางรายสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากไปได้ เมื่ออวัยวะอันซับซ้อนสามารถถูกพิมพ์ออกมาใช้งานได้จริงในที่สุด