3D

3D Insights | สิ่งที่การพิมพ์สามมิติต้องแก้หากจะเติบโต

ในบางพื้นที่ของการผลิตภาคอุตสาหกรรม AM เป็นเหมือนผู้เล่นที่กำลังปรากฏตัวขึ้นจากเงามืดของกระบวนการผลิตแบบเดิม ๆ แต่ความก้าวหน้าในระดับที่สามารถผลิตได้เป็นชุดใหญ่ หรือแบบ series production ยังคงไกลห่าง เราไปถามผู้เชี่ยวชาญด้าน 3D กันดีกว่าว่า เป็นเพราะอะไร