3D

2021 ปีทองของผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ?

น่าสนใจว่าสถานการณ์ที่ย่ำแย่ในปี 2020 ส่งผลให้การผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น ส่วนหนึ่งก็เพราะคุณประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้น และการรับรู้ในวงกว้างก็เพิ่มขึ้นด้วย แต่คำถามคือการซื้อเครื่องพิมพ์สามมิติเพิ่มขึ้นด้วยหรือไม่?

3D Insights | สิ่งที่การพิมพ์สามมิติต้องแก้หากจะเติบโต

ในบางพื้นที่ของการผลิตภาคอุตสาหกรรม AM เป็นเหมือนผู้เล่นที่กำลังปรากฏตัวขึ้นจากเงามืดของกระบวนการผลิตแบบเดิม ๆ แต่ความก้าวหน้าในระดับที่สามารถผลิตได้เป็นชุดใหญ่ หรือแบบ series production ยังคงไกลห่าง เราไปถามผู้เชี่ยวชาญด้าน 3D กันดีกว่าว่า เป็นเพราะอะไร