3FG15

On Robot เปิดตัวอุปกรณ์มือจับแบบ 3 นิ้วพร้อมแกนยาวและมือจับผิวนุ่ม

ตลาดอุปกรณ์หุ่นยนต์เพื่อการทำงานร่วมกับมนุษย์ในเอเชียแปซิฟิกจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้นในช่วง ค.ศ. 2020-2026 ที่ 45.46% ด้วยมูลค่าตลาดสะสมที่เป็นไปได้ที่ 13.17 พันล้านดอลลาร์ ในช่วง 7 ปีข้างหน้าใน