Additive Manufacturer

การริเริ่มความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการพิมพ์สามมิติ เพื่อความก้าวหน้าในการผลิตที่มีความเอาใจใส่

ประเทศอิสราเอล — บริษัทการพิมพ์สามมิติ Stratasys ประกาศความมุ่งมั่นในสมาคมการค้าสีเขียวผู้ผลิตแบบเติมวัสดุ ซึ่งไม่ใช่องค์กรเชิงพาณิชย์ แสวงหาความก้าวหน้าในความพยายามด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการพิมพ์สามมิติ เพื่อที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้าในความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืน Stratasys ได้เข้าร่วมสมาคมการค้าสีเขียวผู้ผลิตแบบเติมวัสดุในฐานะสมาชิกก่อตั้ง โดย Coblens รองประธานบริษัทด้านความยั่งยืน ได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสมาคมซึ่งเรียกโดยย่อว่า AMGTA