Arburg

The Mask Project: โครงการผลิตหน้ากากแบบมัลติฟังค์ชันจาก Arburg

ไม่เพียงรวมเอาบรรดาพันธมิตร ‘ตัวแม่’ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์มาร่วมตัวกันเพื่อพัฒนาและผลิตหน้ากากป้องกันไวรัสอย่างครบวงจรเพื่อให้ได้ผลงานเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับเอบวกบวกเท่านั้น แต่ mask project คือ โครงการที่กำลังบ่งบอกว่า ชีวิตประจำวันของมนุษย์ต้องพึ่งพาสิ่งนี้อย่างจริงจังทั้งในปัจุบันและอนาคต

AM สำหรับแอพลิเคชั่นทางการแพทย์

TCT Asia งานแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีการผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุ หรือ Additive Manufacturing (AM) ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2019 ในนครเซี่ยงไฮ้ของประเทศจีน โดยสแตนด์ D60